நீருக்கு நன்றி பாடல் வரிகள்

நீரே.. நீரே.. நன்றி
ஆக்கும் கடவுள் நீ..
நீரே நன்றி..
காக்கும் கடவுள் நீ..
நீரே நன்றி..
ஆக்கும் கடவுள் நீ.. நீரே நன்றி..

அன்னை மடி தானே பூமி..
அள்ளி தருதே வரம் கோடி..
எங்கும் நிறைந்த தண்ணீரே
உன்னால் வளர்த்தோம் எங்கள் உயிரே..

வா.. வா.. தோழா..
அன்பாலே நீரை வரவேற்போமே..
வா.. வா.. தோழா..
ஒரு நன்றி சொல்லி அதை காப்போமே..
வா.. வா.. தோழா..
எண்ணங்கள் கூட்டி பலம் சேர்ப்போமே..
வா.. வா.. தோழா..
துளி நீரின் மடியில் நம் அன்பை கோர்ப்போமே..

நீரே நன்றி..
ஆக்கும் கடவுள் நீ..
நீரே நன்றி..
காக்கும் கடவுள் நீ..

சரணம் : 1
நீருக்கும் உணர்வுண்டு
அன்பாலே சேரட்டும்..
நீருக்கு உறவுண்டு
நமை எங்கும் சேர்க்கட்டும்..
வானத்தின் மேகங்கள்
புன்னகை தூவட்டும்
பூமிக்குள் ஊற்றெல்லாம்
உற்சாகம் கொள்ளட்டும்..
பல நூறு ஜென்மங்கள் எங்கள் உயிர் காத்த தண்ணீரே..
பல ஜென்மம் கொண்டாலும் என் நன்றி தீராதே..
நீ்ரே எல்லாம் உன் சொந்தம்
என்னாலும் உண்மை நீ..
உன்னால்தான் எங்கள் பந்தம்
இதயப்படைகள் சொல்லுதே..

சரணம் : 2
ஒரு வீட்டில் செல்வங்கள் தாயாலே பிறக்கும்
ஒரு நாட்டில் செல்வங்கள் நீராலே பிறக்கும்
ஒரு யானை பலமே
தந்தத்தின் வரமே..
நாம் கொண்ட பலமே
தண்ணீரின் வரமே..
அன்பென்றால் இறைவன் தானே
அறியாதோர் யாரிங்கே..
அவனுக்கும் தலைவன் என்றால்
நீர் மட்டும் தானிங்கே
தரை மீது தொட்டில் கட்டி
தாலாட்டு தண்ணீரை..
தாயாகும் அன்பின் மழை
விடியல் நமக்கு சொந்தமே..

Neerukku Nandri Song Lyrics

हेहेहे
नमननमनपानी
देवताहोतुम
नमननमनपानी
रक्षकहोतुम
नमननमनपानी
रक्षकहोतुम
नमननमनपानी

माँकीगोदहैधरती
वरकीवर्षाहमेंयहकरती
सुन्दरफेहलीजलराशि
तुमसेबचीहैजानराशि

आओयारों
खुशदिलसेजलकास्वागतकरें
आओयारों
तनमनसेजलकीरक्षाकरें
आओयारों
एकभावनासेबलभदायेंगे
आओयारों
मिटटीऔरजलसेभविष्यबनाएंगे
नमननमनपानी
देवताहोतुम
नमननमनपानी
रक्षकहोतुम

पानीमेंजानहै
सुनलेहमारीधुन
पानीमेंजानहै
जानलेहमारासुर
आसमानसेबादल
ाषाएँबरसायें
धरतीकीआँचल
भरभरकेलेहराएँ
हज़ारोंजन्मोंकाक़र्ज़हैयहजलमाता
युगयुगबीतेंगेचूकानहींपाएंगे
सिर्फपानीसेऐजीवन
सचहैतूसबकुछहै
तुमसेधनहैक्याकोइ
इसमेंतोहशकहैक्याकोइ

घरकीसम्पत्तिमाताकीदेंहै
देशकीसम्पत्तिजलकाहीदानहै
हस्तीकाबलहै
उसकाजोदांतहै
अपनायहबलहै
जलमाताकावरहै
प्यारतोहभगवनहै
जानेयहहरकोई
रबपरभीबरसाए
ममतायहपानी
भूमिपरपलनाबंधे
पालेयहजलमाता
नयीदिशापाएंहम
बढ़ेंगेजीतेंगेहरदम

Neerukku Nandri Song Lyrics

నీరునీరునమస్తే
సృష్టించేదైవంనీవేనీవే (కదా)
కాపాడే దైవంనీవేనీవే (కదా)
సృష్టించేదైవంనీవేనీవే (కదా)
అమ్మఒడే ఈ భూమి
కోటివరాలిస్తుంది
నింగినుండిజారేనీరు
ప్రాణాధారంగా నిలుస్తోందే
రారామిత్రమా
ప్రేమతొ నీటిని స్వాగతిదాం
రారామిత్రమా
ధన్యనాదంతో నీటిని కాపాడుదాం
రారామిత్రమా
ఒకేలక్ష్యంగా కలిసిబలపరుద్దామ్
రారామిత్రమా
ప్రతిచుక్కలోను ఆత్మీయతనింపేదాం

నీరునీరునమస్తే
సృష్టించేదైవంనీవేనీవే (కదా)
కాపాడే దైవంనీవే

నీటికి మనసుంది
ప్రేమతోఒక్కటవ్వనీ
నీటికిబంధముంది
మనఅందరిని కలపని
నింగిలోని మేఘాలు
చిరునవ్వులుచిందిస్తే
భూమిలోనినీరంతా
ఉత్సహంగా ఉప్పొంగె
ఎన్నెన్నోజన్మలు
ఆధారమయ్యావే
ఎన్నిజన్మలు ఎత్తినా
ఋణంతీర్చుకోలేనె
నీరుఅంతా నీసొంతం
ఎప్పటికి సత్యంనీవు
నీవల్లేమా బందం
గుండెబలంగాచెబుతోంది

ఇంటికి సౌభాగ్యం
ఇల్లాలితొ వస్తుంది
దేశానికిసౌభాగ్యం
నీటివల్లేవస్తుంది
ప్రాణాధారమే
ప్రకృతివరమే
మాలోని బలమే
జలమాత వరమే
ప్రేమంటేదేవుడని
అందరికితెలుసునులే
ఆదేవుడికే దైవమంటే
జలమాతా నీవేగా
నేలపైతొట్టె కట్టి
లాలించు నీటినిరా
ఆమాతృమూర్తి మమతల జల్లు
అందరికివర్షించునురా

Neerukku Nandri Song Lyrics

ജലമേജലമേനന്ദി
സൃഷ്ടിയിൻദൈവംനീയല്ലോ
നന്ദി
കാക്കുംദൈവംനീയല്ലോ
നന്ദി
സൃഷ്ടിയിൻദൈവംനീയല്ലോ
നന്ദി

അമ്മതൻമടിത്തട്ടാല്ലോഭൂമി
വാരിത്തരുമെവരംകോടി
എങ്ങുംനിറഞ്ഞനീരൊഴുക്കേ
ജീവന്നാധാരംഎന്നുംനീയല്ലേ

വാവാതോഴ
സ്നേഹത്തിന്സ്വാഗതംഏകീടം
വാവാതോഴ
ഒരുനന്ദിചൊല്ലിഅത്കത്തീടാം
വാസ്വാതോഴ
സദ്ചിന്തകൊണ്ട്ബലമേകീടം
വാസ്വാതോഴ
നീരുറവക്കായിദിനംനമുക്ക്കൈകോർക്കാം
ജലമേനന്ദി
സൃഷ്ടിയിൻദൈവംനീയല്ലോ
നന്ദി
കാക്കുംദൈവംനീയല്ലോ

ജലത്തിനുംഉയിരുന്നുണ്ട്
സ്നേഹത്താൽപുൽകട്ടെ
ജലത്തിനുംഉണർവുമുണ്ട്
നന്മഎങ്ങുംവിതരട്ടെ
മാനത്ത്മേഘങ്ങൾ
പുഞ്ചരിവിതരട്ടെ
ജീവന്റെഉറവകളിൽ
ഉത്സാഹംനിറയട്ടെ
ജന്മങ്ങളോളവജീവദായിനിയാംജലമല്ലേ
ജന്മങ്ങൾഎടുത്തലുമാജീവാമൃതംനീയല്ലേ
ജലമേഎല്ലാംനിൻസ്വന്തം
എന്നെന്നുംനീഅനശ്വരം
ബന്ധങ്ങൾകോർത്തിണക്കും
ഹൃദയസേനകൾചൊല്ലുന്നേ

ചോലയിലുംനദികളിലുംഒലിചിന്നിഒഴാകട്ടെ
രാജ്യത്തിന്അഭിവൃദ്ധിക്കായിജലമർമരംകേൾക്കട്ടെ
ജലമെന്നുംനമ്മുടെ
ജീവന്റെഅമൃതല്ലോ
പ്രിധ്വിതൻമടിത്തട്ടിൽ
നിധിയെപ്പോൾകാത്ഹേടം
സ്നേഹംഎന്നാൽദൈവം
അറിയാത്തവർആരുണ്ട്
ദിവത്തിനുംതലവൻഎന്നാൽ
ജലംമാത്രംഎന്നറിയൂ
മണ്ണിൽനീതോട്ടിൽകെട്ടി
ജലത്തെനീതാരാട്ടു
മാതൃത്വസ്നേഹവര്ഷം
ചൊരിയുംനമ്മിലെന്നും

Neerukku Nandri Song Lyrics

ನೀರೇನೀರೇನಮನ
ಸೃಶಸ್ತಿದೈವನೀ
ನೀರೇನೀರೇನಮನ
ಕಾಯೋದೈವನೀ
ನೀರೇನೀರೇನಮನ
ಸೃಶಸ್ತಿದೈವನೀ
ನೀರೇನೀರೇನಮನ

ಮಾತೆಯಮಡಿಲುಈಭೂಮಿ
ಕೋತಿವರವಟ್ಯಾರೊಭೂಮಿ
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂನೆರೆದತಣ್ಣೀರೆ
ನಿನ್ನಿಂದಉಳಿದಿದೆನಮ್ಮಉಸಿರೇ

ಬಾಬಾಗೆಳೆಯ
ಧನ್ಯರಾಗಿನೀರನಮಿಸೋಣ
ಬಾಬಾಗೆಳೆಯ
ಮಾನವರಿತುನೀರಕಾಯೋಣ
ಬಾಬಾಗೆಳೆಯ
ಭಾವನೆಯಬಲದಿಒಂದಾಗೋಣ
ಬಾಬಾಗೆಳೆಯ
ಹನಿನೀರಮಾಡಿಲ್ಲಲ್ಲಿವಿಶ್ವಾಸಬೆಸೆಯೋಣ

ನೀರೇನಮನ
ಸೃಶಸ್ತಿದೈವನೀ
ನೀರೇನಮನ
ಕಾಯೋದೈವನೀ

ನೀರಿಗೆಭಾವವಿದೆ
ಮಮತೆಲಿಸೇರಲಿ
ನೀರಿಗೆಬಂಧವಿದೆ
ಬಾಂಧವ್ಯಬೆಸೆಯಲಿ
ಗಂಗಾನದಿಮೋಡಗಳು
ಹನಿಹೊನ್ನಚೆಲ್ಲಲಿ
ಭುವಿಯಲ್ಲಿಕೆರೆಗರ್ಲು
ಉತ್ಸಾಹಸೂಸಲು
ಹಲವಾರುಜನ್ಮಗಳಪ್ರಾಣಡಾಟ್ಜಲಮತ್ತೆ
ಯುಗಗಳೇಕಳೆದರುಋಣವಂತೂತೀರದೆ
ನೀರೇಎಲ್ಲವೂನಿನ್ನದೇಇಲ್ಲಿ
ಎಂದೆಂದೂನಿಜವೇನೀ
ನಿನ್ನಿಂದಲೇನಮ್ಮಬಂಧ
ಹೃದಯಢಾಳಡಿಮೀಟಿದೆ

ಮನೆಯಲ್ಲಿಸಂಪತುತಾಯಿಂದಕೂಡುವುಧು
ದೇಶದಸಂಪತುಜಲದಿಂದಉಕ್ಕುವುಧು
ಆನೆಯಬಲವೇ
ದಂತದವಾರವೇ
ದೇಹದಬಲವೇ
ಜಲಮತ್ತೆವಾರವೇ
ಮಮತೆಯುದೇವಾರೂಪ
ಅರಿಯದೆಯಾರಿಲ್ಲಿ
ದೇವರಿಗೂಮತ್ತೆರೂಪ
ಜಲದೇವಿನೋಡಿಲ್ಲಿ
ಭುವಿಯಲ್ಲಿತೊಟ್ಟಿಲಕಟ್ಟಿ
ಲಾಲಿಸುವತನ್ನೆರೆ
ಹೊಸಹುರುಪುಪಡೆದನಾವು
ಎಂದೂಭಾಗ್ಯವಂತಾರೆ